SLYSA- OG SKAÐABÓTAMÁL

Við erum stærsta lögmannsstofan á Íslandi þar sem starfsmenn stofunnar sérhæfa sig í slysabótum og skaðabótum og hafa langa reynslu á þessu sviði. Við útskýrum rétt þinn á mannamáli og hjálpum þér að fá þær bætur sem þú átt rétt á. 

SLYSABÆTUR

Líkamstjón í kjölfar slysa valda oft miklum breytingum á lífi fólks. Margir sem lenda í slysi upplifa sig minnimáttar þegar kemur að samskiptum við tryggingafélögin. Flestir vita ekki hvaða rétt þeir eiga eða hvernig þeir geta náð fram sínum rétti.

EKKI BÍÐA

Við ráðleggjum öllum sem hafa lent í slysi að leita strax til læknis. Ef rétt er staðið að málum frá upphafi, auðveldar það okkur að gæta hagsmuna þinna. Því fyrr sem þú leitar til okkar, því betur getum við gætt réttar þíns.

STARFSFÓLKIÐ

Sérstaða okkar hjá Fulltingi felst í því að starfsmenn, sem stýra málaflokknum, hafa sérhæft sig í meðferð slysa- og skaðabótamálum. Þeir eru fulltrúar þínir og hafa a.m.k. sömu þekkingu og tryggingafélagið.

DÓMAR – ÚRSKURÐIR – FRÉTTIR

ÞJÓNUSTA OKKAR FELST Í AÐ

ÚTSKÝRA RÉTT ÞINN

LEITA RÉTTAR ÞÍNS FYRIR ÞIG

GÆTA HAGSMUNA ÞINNA Í HVÍVETNA

Hafðu samband við okkur til að kanna rétt þinn – það kostar ekkert að leita ráða!